Regulamin

Nasz pasażer zobowiązuje się do:

 • oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym czasie
 • stosowania się do poleceń kierowcy
 • w przypadku kontroli okazania wymaganych dokumentów
 • podania dokładnego adresu docelowego (możliwego do identyfikacji GPS)
 • zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.
 • przestrzegania porządku w pojeździe podczas postojów oraz w czasie jazdy
 • nie przewożenia w paczkach wyrobów objętych akcyzą takich jak papierosy, tytoń, alkohole
 • nie przewożenia innych rzeczy nielegalnych

Z przewozu wykluczone są przesyłki zawierające:

 • artykuły akcyzowe (alkohol, papierosy, tytoń, itp.)
 • leki
 • substancje psychotropowe
 • narkotyki, sterydy itp.
 • materiały które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych
 • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mienia
 • materiały łatwopalne
 • wybuchowe lub radioaktywne
 • substancje żrące lub cuchnące
 • broń
 • amunicję artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży)
 • inne materiały których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa
 • paczki standard (maksimum 60x50x40 cm), powyżej dopłata 50 zł lub 10 F
Contact us: 602823956Pozostań w kontakcie: 602823956
or call: 07732551596, kontakt@poloniaexpress.pl lub zadzwoń: 07732551596, kontakt@poloniaexpress.pl